Wat is C.G.A.A. wel en wat niet

Computer Gaming Addicts Anonymous is een gemeenschap van mensen die elkaar ondersteunen bij het herstellen van de problemen die het gevolg zijn van buitensporig gamen. C.G.A.A. is niet verbonden aan een politieke agenda, religie, of externe belangen. Ons enige doel is om ons te onthouden van video games en om anderen te helpen vrijheid van dwangmatig gamen te vinden.

Onze groepen delen hun gemeenschappelijke ervaring en de principes die hen geholpen hebben, maar C.G.A.A. heeft geen dogma, geen leer, geen goeroes, en geen regels. We hebben geen vereisten voor het lidmaatschap anders dan de eenvoudige wens om te stoppen met gamen. Wij verwelkomen iedereen die wil herstellen van de destructieve effecten van dwangmatig-obsessief gamen.

Onze leden adviseren elkaar over het algemeen niet. We delen persoonlijke ervaring, kracht en hoop, en zijn vrij om de suggesties van het programma en de overige leden uit te proberen of te negeren. Onze leden maken gebruik van verschillende hulpmiddelen, waaronder een Twaalf Stappen programma van herstel.

Ons programma van herstel is niet religieus. Het vereist het vinden van nuttige bronnen van kracht en steun en de volgende gezonde principes, en ieder van ons is vrij om onze eigen weg te kiezen. Sommige leden gebruiken alleen de gemeenschap voor ondersteuning en begeleiding. Sommigen gebruiken hun religie als hun pad. Anderen zullen niet-religieuze spirituele disciplines kiezen. Sommigen zullen de kracht van vriendschap en eenvoudige principes zoals eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid gebruiken. Sommigen zullen ook de steun van begeleiders en andere professionals gebruiken.

Onze bijeenkomsten worden volledig gerund door herstellende leden die hun tijd vrijwillig beschikbaar stellen in de geest van dienstbaarheid. We hebben geen professionals en geen banden met enig professionele of overheidsdienst. Onze groepen worden gefinancierd door de vrijwillige bijdragen van de leden en aanvaarden geen steun van buitenaf.

Twaalf Tradities

Terwijl CGAA geen regels heeft, we hebben wijd de Twaalf Tradities (aangenomen van Anonieme Alcoholisten) dat onze gemeenschap leidt naar eenheid. De tradities houden ons gefocust op ons enige doel en houden ons uit de buurt van controverses en machtsstrijd die onze gemeenschap uit elkaar zou kunnen scheuren.

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats komen; persoonlijk herstel hangt af van C.G.A.A. eenheid.
 2. Voor ons groepsdoel, is er slechts één uiteindelijke autoriteit-ons groepsgeweten zoals geleid door een macht groter dan onszelf. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten; zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor C.G.A.A. lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met computer / video games.
 4. Elke groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of CGAA. als geheel aangaan.
 5. Elke groep heeft slechts één hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de game-verslaafde die nog lijdt.
 6. Een C.G.A.A. groep mag nooit enig relatie of initatief van buitenaf ondersteunen, financieren of de C.G.A.A. naam verlenen, opdat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet afleiden van ons hoofddoel.
 7. Elke C.G.A.A. groep moet volledig zelfstandig zijn, en bijdragen van buitenaf afwijzen.
 8. Computer Gaming Addicts Anonymous moet altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst hebben.
 9. C.G.A.A., als zodanig, mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen dienstraden of comités crëeren die direct verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.
 10. Computer Gaming Addicts Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten CGAA; daarom mag de C.G.A.A. naam nooit betrokken worden in de publieke verdeeldheid.
 11. Ons pr-beleid is gebaseerd op aantrekking in plaats van promotie; wij moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het vlak van de pers, radio, films en internet.
 12. Anonimiteit is de spiritueke grondslag van al onze Tradities, dit herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijkheden te plaatsen.